سفارش کتاب به کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران

کتابخانه پردیس علوم، جهت حفظ و ارتقای کیفی و کمی منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و کارمندان با شرایط زیر می‌نماید:

۱. با نیازهای آموزشی و پژوهشی پردیس علوم مرتبط باشد.
۲. روزآمد باشد.
۳. تکراری نباشد (به علت کمبود فضا و نیاز به منابع روزآمد، کتاب‌خانه از خرید نسخه‌های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).
۴. در مورد کتب لاتینی که باید با دلار آزاد خریداری شود علاوه بر رعایت موارد قبلی، این درخواست باید مورد تأیید استاد راهنما و شورای پژوهشی پردیس واقع شود.
فهرست کتابهای درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده بالا، در فرم سفارش کتب فارسی یا فرم سفارش کتب لاتین وارد نموده و تحویل بخش سفارش کتابخانه شود. 
فرم سفارش لوح فشرده

*بخش سفارش پس از بررسی و تأیید لیست، اقدام به خرید آنها خواهد نمود.