آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل دفاع از پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری Pdf  
مقررات آموزشی دانشجویان دکتری Pdf  
مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ به بعد) Pdf