معرفی گروه میکرویولوژی

گروه میکروبیولوژی دانشگاه تهران با بیش از ۴۰ سال سابقه در حوزه  ‌های سیستماتیک میکروبی، علــــوم و فناوری-‌های میکروبی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی کاربردی و زیسـت فناوری میکروبی فعالیت داشــــته و ارتباط مستمری با صنعت و مراکز تولیدی و بهداشتی و درمانی دارد.
 دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، در زمینه  ‌های سیستماتیک میکروبی، علوم و فناوری  ‌های میکروبی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی محیطی، زیست فناوری میکروبی، ویروس شناسی و قارچ شناسی آشنا شده و پژوهش می نمایند. فارغ التحصیلان گروه میکروبیولوژی، در سازمان ها و مراکز اجرایی - پژوهشی، در حوزه‌های مرتبط با صنایع نفت و پتروشیمی،  بهداشتی- دارویی، غذایی و بسته بندی و رفع آلودگی محیط زیست و تصفیه آب و پساب و  مشغول به کار شده  اند.
این گروه با تأسیس کلکسیون میکروبی دانشگاه تهران مجموعه متنوعی از میکروارگانیسم  ‌ها را تهیه نموده و خدمات پژوهشی - اجرایی ارائه می‌کند. علاوه براین، گروه میکروبیولوژی، تفاهم نامه  ‌های همکاری مشترک با گروه میکروب شناسی دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی و مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران دارد که به منظور افزایش توانمندی‌  ها و پاسخ گویی به نیازها در سطح ملی می باشد.

زمینه های پژوهشی گروه میکروبیولوژی

 • ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی
 • بیماری های باکتریایی انسان
 • زیست شناسی و بیوتکنولوژی اکستریموفی
 • تاکسونومی و فیلوژنی باکتری ها و آرکی ها
 • ویروس های نوترکیب
 • میکروRNA
 • راهکارهای جدید درمانی برای مقابله با باکتریهای مقاوم به دارو
 • ترکیبات زیست فعال و زیست فناوری دارویی
 •  میکروبیولوژی محیطی

 

هیأت علمی گروه میکروبیولوژی

دکتر حمید مقیمی

دانشیار - مدیر گروه

تلفن: 66415495

hmoghimi@ut.ac.ir

 

 • زیست فناوری محیط زیست
 • میکروبیولوژی محیط زیست

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر محمدعلی آموزگار

استاد

تلفن: 61113557

amoozegar@ut.ac.ir

 

زیست شناسی و بیوتکنولوژی اکستریموفیل ها

سیستماتیک و تاکسونومی آرکی ها و باکتری ها

میکروبیولوژی محیطی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

     

دکتر جواد حامدی

استاد (وابسته)

تلفن: 61113556

jhamedi@ut.ac.ir

 

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر احسان عارفیان

دانشیار

تلفن: 66965594

arefian@ut.ac.ir

 

ویروس نوترکیب

میکرو RNA

باکتریوفاژ محیطی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر نسیم کاشف

دانشیار

تلفن: 61113558

kashefn@ut.ac.ir

 

راهکارهای جدید درمانی برای مقابله با باکتریهای مقاوم به دارو
 • فتودینامیک تراپی ضد میکربی
 • مقابله با بیوفیلمهای میکربی
 • اثرات ضد میکربی گیاهان دارویی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر فاطمه محمدی پناه

دانشیار (وابسته)

تلفن: 61113560

fmohammadipanah@ut.ac.ir

 

 • زیست فناوری دارویی
 • زیست فناوری دریایی
 • تاکسونومی و فیلوژنی باکتری ها
 • ترکیبات زیست فعال

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی