- یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

توجه

در هنگام تکمیل فرم ها قسمت نقطه چین مربوط به اسامی رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و معاون پژوهشی دانشکده به شرح ذیل توسط دانشجو تکمیل شود:

  • رئیس دانشکده زیست شناسی: دکتر مهران حبیبی رضایی
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی: دکتر جواد حامدی
  • معاون آموزشی دانشکده زیست شناسی: دکتر قمرتاج حسین
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان علوم: دکتر علیرضا شاکری

پروپوزال دکتری

راهنمای مراحل دفاع از پروپوزال دکتری    

 

فرم پیشنهادرساله دکتری (طرح پژوهشی نوع ششم)(فرم جدید دانشکده زیست) word
فرم هیات داوران پیشنهادی برای برگزاری جلسه دفاع ار پروپوزال دکتری word
فرم دعوتنامه اساتید دفاع از پروپوزال دکتری word
فرم صورتجلسه برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی word
فرم گواهی امتحان جامع دکتری word
فرم مجوز برگزاری امتحان جامع دکتری word
فرم دعوتنامه جلسه برگزاری امتحان جامع word
فرم اعلام اصلاحات طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی word
فرم اعلام نتیجه ارزیابی جامع دکتری تخصصی word
فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری word
فرم حکم تصویب پروپوزال دکتری word
فرم حق الزحمه داوران داخلی و خارجی word

 

رساله دکتری

راهنمای مراحل دفاع از رساله دکتری pdf تصویر

 

حکم تصویب طرح پیشنهادی رساله دکتری تخصصی word
فرم هیات داوران پیشنهادی برای برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی   word
فرم صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی word
فرم گواهی دفاع از رساله دکتری تخصصی word
فرم اظهار نظر داوران pdf
فرم تائید مقاله دانشجویان دکتری تخصصی word
فرم دعوتنامه اساتید دفاع دکتری تخصصی word
فرم اعلام اصلاحات رساله دکتری تخصصی word
فرم مجوز دفاع از رساله دکتری تخصصی word
فرم آگهی دفاع از رساله دکتری تخصصی word
فرم حق الزحمه داوران داخلی و خارجی word

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد pdf تصویر

 

فرم پیشنهاد پایان نامه (طرح پژوهشی نوع ششم)(فرم جدید دانشکده زیست) word
فرم ارائه پروپوزال (تصویب) کارشناسی ارشد word
فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد word
فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد word
فرم گواهی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد word
فرم اظهار نظر داوران - کارشناسی ارشد pdf
فرم دعوتنامه اساتید - کارشناسی ارشد word
فرم حق الزحمه داوران داخلی و خارجی word

 

فرم های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرم انتخاب استاد راهنما word  
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری word  
فرم درخواست اضافه سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد word  
فرم درخواست اضافه سنوات دانشجویان دکتری تخصصی word  
فرم مرخصی تحصیلی دانشجویان (کارشناسی ارشد- دکترای تخصصی) word  

 

فرم های فرصت مطالعاتی و سفرهای خارجی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی word  

 

فرم های مربوط به سفرهای علمی دانشجویان

فرم تقاضای مسافرت علمی دانشجویان word  
فرم تعهد مسافرت دانشجویان word  
لیست هزینه دانشجویان شرکت کننده در سفر علمی (عملیات صحرایی) word  

 

سایر فرم ها

فرم تقاضای کار دانشجویی word  
فرم لوازم مصرفی از انبار word  
فرم تردد دانشجو pdf