- جمعه، ۷ بهمن ۱۴۰۱
افتخار آفرینی همکاران دانشکده زیست شناسی در سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران افتخار آفرینی همکاران دانشکده زیست شناسی در سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران سخنرانی علمی با عنوان «نوبل پزشکی 2022 و انسان نئاندرتال»

اخبار و رویدادها


سامانه جامع آموزش
سامانه جامع آموزش