معرفی گروه علوم جانوری

گروه علوم جانوری در زمینه های جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری و زیست شناسی تکوین جانوری پژوهش می کند. دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، شناسایی و رده بندی گونه های جانوری، بوم شناسی جانوران، زیست شناسی تکوین، جنین شناسی، بافت شناسی، سلول های بنیادی، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، رفتارشناسی و نقش زیست شناسی در سلامت انسان و محیط آشنا می شوند.
دانشجویان مقاطع مختلف واحدهای عملی را در آزمایشگاه آموزشی (آزمایشگاه فیزیولوژی و آزمایشگاه جانورشناسی) می آموزند. سپس موضوعاتی که برای پروژه کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری انتخاب می نمایند با راهنمایی هیأت علمی در آزمایشگاه های پژوهشی (آزمایشگاه تبارشناسی جانوران، آزمایشگاه تنوعی زیستی اکوسیستم های آبی، آزمایشگاه کشت سلول، آزمایشگاه فیزیولوژی اعصاب، آزمایشگاه حشره شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی تکوین، آزمایشگاه سلول های بنیادی و آزمایشگاه زیست شناسی تولیدمثل) پژوهش می نمایند.
فارغ التحصیلان گروه علوم جانوری در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی (موسسه تحقیقات شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات ایران)، موزه‌های ملی تاریخ طبیعی و مراکز دیگر در شغل های اجرایی و پژوهشی مشغول می ‌شوند.

زمینه های پژوهشی گروه علوم جانوری

 • اثر فراکسیون ‌های مؤثر گیاهان ایران بر سلول ‌های لاکتوتروپ، سرطانی و سلول ‌های سالم
 • نوروبیولوژی سیستم‌های نوروترانسمیتری و مسیرهای سیگنالینگ نواحی مزوکورتیکولیمبیک در عملکردهای شناختی مغز
 • بررسی نقش مسیرهای سیگنالینگ در تمایز سلول‌های بنیادی در محیط ‌های دوبعدی و سه بعدی
 • بررسی نقش مسیرهای سیگنالینگ در بروز و پیشگیری سرطان تخمدان
 • تبارزایی و حفاظت ذخایر ژنتیکی گونه های جانوری ایران
 • اکوسیستم های آبی ایران: تنوع زیستی و تاثیر تغییرات اقلیمی
 • تکثیر و پرورش زالو و استفاده از آن در طب سنتی
 •  حشره شناسی: رده بندی و فیزیولوژی
 • زیست شناسی خرچنگ های ایران
 • سلول های سرطانی: دارورسانی و مسیرهای پیام رسانی سلولی
 • سلول های بنیادی: از علوم پایه به کاربردی
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی تولیدمثل: از علوم پایه به سلامت تولیدمثل

 

هیأت علمی گروه علوم جانوری

دکتر علی رضا ساری
استاد - مدیر بخش
تلفن: 61112702
sari@ut.ac.ir

 • زیست شناسی دریا
 • تنوع زیستی
 • سخت پوستان

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/AliReza-Sari.jpg?t=1524294509091

دکتر قمرتاج حسین
دانشیار
تلفن: 61112622
ghossein@ut.ac.ir

 • تولید مثل
 • سرطان تخمدان

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Ghamar-Taj-Hossein.jpg?t=1524293442072

دکتر حسن رحیمیان
دانشیار (وابسته)
تلفن: 61112629
h.rahimian@ut.ac.ir

 • زیست شناسی دریا
 • پرتاران

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Hassan-Rahimian.jpg?t=1524294731977

دکتر آمنه رضایوف
استاد
تلفن: 61112483
arezayof@ut.ac.ir

علوم اعصاب

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Ameneh-Rezayof.jpg?t=1524294373488

دکتر بهمن زینلی
دانشیار
تلفن: 61113237
zeynalib@ut.ac.ir

 

سلولهای بنیادی

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Bahman-Zeinali-2.jpg?t=1524402242386

دکتر مریم سرداری
استادیار
تلفن: 61112626
sardari_89@ut.ac.ir
علوم اعصاب

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

دکتر مرجان سیدی
دانشیار
تلفن: 61112629
mseyyedi@ut.ac.ir

تنوع زیستی و رفتارشناسی حشرات

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Marjan-Seyedi.jpg?t=1524293969446

دکتر فرنوش عطاری
استادیار
تلفن: 61112626
attari@ut.ac.ir

سلول های سرطانی:

دارورسانی و مسیرهای پیام رسانی سلولی

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Farnoosh-Attari.jpg?t=1524293442077

دکتر سید محمد هادی علوی
استادیار
تلفن: 61112626
hadi.alavi@ut.ac.ir

زیست شناسی سلولی و مولکولی تولیدمثل

 • فیزیولوژی
 • غدد درون ریز
 • سلامت تولیدمثل

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

دکتر موسی کهتری
استادیار
تلفن: 61112626
mkehtari@ut.ac.ir
 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

دکتر معصومه ملک

استاد

تلفن: 61112702

memalek@ut.ac.ir

 • زیست شناسی دریا
 • بیماری های آبزیان
 • تکثیر و پرورش زالو

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Masoumeh-Malek.jpg?t=1524293914199

دکتر رضا ندرلو

دانشیار

تلفن: 61112701

rnaderloo@ut.ac.ir

 • زیست شناسی دریا
 • تنوع زیستی
 • سخت پوستان

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88233706/Dr-Reza-Naderloo.jpg?t=1524293161511